Κυριακή, 27 Μαρτίου 2011

ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ


Οι σελίδες που περιέχονται σ’ αυτό  τον ιστοχώρο:
-       ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ
-   ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
-   Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ
-   ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ
-   ΑΤΥΠΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
-   ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΡΑΣΗΣ
-   ΟΙ ΔΥΟ ΠΡΩΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ανοιγόμενες και διαβαζόμενες με την σειρά αυτή, (όπως είναι αναρτημένες και στην κεντρική «μπάρα»), αποτελούν ένα πρότυπο εισαγωγής και παρουσίασης της κίνησης μας προς κάθε προσερχόμενο συμπολίτη μας.

Αποτελούν, επίσης, ένα χρήσιμο «εργαλείο» ανάληψης άμεσης δράσης για τη διεύρυνση της κίνησης, από κάθε νέο Σπιθιστή, καθώς του προσφέρει τη δυνατότητα, πρώτα να αντιληφθεί αυτός/αυτή και αμέσως μετά να δώσει στον /στην  φίλο/φίλη συμπολίτη του, μία ολοκληρωμένη εικόνα της κίνησης :
-         Του λόγου ύπαρξής  της
-         Των στόχων της
-         Του τρόπου δράσης της

Πέραν αυτού, μέσα από τις σελίδες αυτές, προτείνεται ένας αποτελεσματικός τρόπος επίτευξης του κύριου στόχου της κίνησης.